08.04.2023 Życzenia na Wielkanoc biskupa Mariana Buczka

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja.
Radujmy się i weselmy!

Wielkanoc to Noc wyjścia z grobu Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak, jak zapowiadali prorocy Starego Testamentu Bóg przyjął Ciało z Maryi Dziewicy. W ciele ludzkim żył na ziemi, cierpiał umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia. Zmartwychwstały Syn Boży zniszczył grzech i śmierć wieczną. Otworzył Bramy Nieba dla tych co chcą iść za życiem, mają w nienawiści wojnę oraz wszelkie nieporozumienia dzielące ludzi.

14.03.2023 Biskup Marian Buczek ma 70 LAT. Witamy!

Biskup Marian Buczek ma 70 LAT - 44 lata kapłaństwa i 21 lat biskupstwa.

24.12.2022 Życzenia Bożonarodzeniowe dla czytelników strony «Kościoły i kaplice Ukrainy»

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę

(J.1,14)

Dzień 24 lutego 2022 roku dla wielu mieszkańców Ukrainy oraz całego cywilizowanego świata pozostanie, jako początek napaści imperialnej Rosji na Ukrainę oraz prawa wolnych ludzi. Od wielu lat po rozpadzie Związku Radzieckiego przywódcy Rosji, tak jak to robił Carat oraz Komunizm a także obecna Federacja Rosyjska nie uznaje granic wolnej, niezależnej Ukrainy. Ukraina jako nowe Państwo w Europie liczy prawie 40 milionów mieszkańców oraz posługuje się swoim ukraińskim językiem. Przywódcy Rosji temu zaprzeczają a co gorsze Cerkiew Prawosławna w Rosji też głosi takie niechrześcijańskie i nieludzkie poglądy.

16.04.2022 Życzenia na Wielkanoc biskupa Mariana Buczka

'Chrystus Zmartwychwstał, jako pierwszy z umarłych.
Nasza Ojczyzna jest w Niebie. Alleluja'

Co roku obchodzimy radosny Dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Syna Bożego a naszego Odkupiciela. Dziękujemy Mu za pokonanie śmierci i otwarcie Królestwa Bożego, które jest w Niebie.

24.12.2021 Życzenia na Boże Narodzenie 2021 oraz Nowy Rok Pański 2022

Drodzy czytelnicy naszej strony rkc.in.ua. W każde Święta Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia dobrego zdrowia, dobrych wyników w pracy oraz godziwych zarobków. Życzymy pokoju w rodzinie, w społeczeństwie i Ojczyźnie. Ludzie związani z Bogiem i Kościołem przeżywają Święta Narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa w Betlejem. On przyniósł ludzkości nadzieję życia wiecznego po śmierci dla wierzących w Niego. Przyszedł, na ziemie w Rodzinie Maryji i Józefa, jak dziecko, któremu przyszło się narodzić w warunkach urągających człowiekowi. Jak poucza nas Pismo święte, że swoi Go nie przyjęli.

03.04.2021 Życzenia na Wielkanoc biskupa Mariana Buczka

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

W centrum Zmartwychwstanie Chrystusa
jaśnieje złotym blaskiem chwały
obok Jego Krzyż z sercem
krwawiącym miłością
i Wieczernik pachnący chlebem
Eucharystyczny Jezus zaprasza
do kontemplacji Wielkich Dzieł Bożych


(Alina Paul)

Wszystkim czytelnikom strony internetowej rkc.in.ua w roku 2021, w którym doświadczamy ograniczeń swobody osobistej życzę Mocy Zmartwychstałego, który pokonał wszystkie przeszkody i przez Krzyż otorzył nam Niebo.

23.12.2020 Życzenia biskupa Mariana Buczka na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

Drodzy czytelnicy odnowionej w tym roku strony internetowej rkc.in.ua. W tak trudny czas pandemii coronawirusa covid19, kiedy wielu ludzi na świecie jest często zamkniętych w czterech ścianach swego mieszkania przesyłam tą drogą życzenia pociechy i jedności wraz z Dzieciątkiem Jezus narodzonym w tragicznych warunkach w stajni bydlęcej w Betlejem. Pandemia powoduje przygnębienie przez różnego rodzaje ograniczenia sanitarne, administracyjne, szukamy spokoju, zgody zadowolenia i pogody ducha. Pozostając zdani na samego siebie we własnym domu, czy mieszkaniu starajmy się nawiązać kontakt psychiczny i duchowy z najbliższymi. Pomocą dla wierzących jest wiara w Zbawiciela i Jego Matkę oraz wiernego stróża i opiekuna św. Józefa.

Pamiętajmy, że w szpitalach cały personel medyczny często narażony na infekcje tego wirusa, nie jest dobrze doceniany przez społeczeństwo potrzebuje naszego wsparcia duchowego i ludzkiego. Wspierajmy ich dobrym słowem, wierzący modlitwą, niech odczują naszą wdzięczność za poświęcenia i trud wkładany dla ratowania naszego zdrowia i życia. Wielu starszych ludzi jest samotnych w swoim mieszkaniu, dlatego pomagajmy im przeżyć to doświadczenie z nami. Przebywającym w szpitalach specjalistycznych nie mającym możliwości osobistego kontaktu z rodziną, czy znajomymi przekazujmy słownie wyrazy jedności i wsparcia duchowego.

Wspomagajmy kapłanów, którzy z narażaniem własnego życia i zdrowia dzielnie służą chorym niosąc im pomoc sakramentalną i duchową w domach, czy szpitalach. Dla duchownych najlepsza pomoc i wdzięczność to modlitwa w ich intencji, aby mogli realizować powołanie służenia bliźniemu w potrzebie. Ufając Opatrzności Bożej zaufajmy Naszemu Stwórcy, który wie czego nam potrzeba, aby dozwolił nam przetrwać ten czas wypróbowania w jedności z Nim oraz nawiązać bliższą łączność z najbliższymi.

Świętując Boże Narodzenie oraz czekając nieznanego nam nowego roku 2021 życzmy sobie życzliwości w doświadczeniach, nie popadajmy w zwątpienie i pesymizm. Niech przykład Świętej Rodziny, która musiała pokonać wielkie przeszkody przy narodzeniu Jezusa Chrystusa będzie dla nas otuchą i nadzieją, że Pan jest z nami.

Na świętowanie Bożego Narodzenia w roku 2020 i 2021 w gregoriańskim i juliańskim kalendarzu oraz na Nowy Rok Pański 2021 wypraszam wszystkim czytelnikom Boże błogosławieństwo.

+ Marian Buczek,
Biskup senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej