29.03.2024 Życzenia na Wielkanoc-2024 biskupa Mariana Buczka

W tych dniach wspominamy mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa i głęboko wierzymy, że On zmartwychwstał.

Dla człowieka wierzącego Zmartwychwstanie Chrystusa: daje nadzieję życia wiecznego po śmierci; umacnia chorych, słabych, inwalidów wojennych w dźwiganiu krzyża cierpienia; otwiera bramy wiecznego życia dla tych co odeszli dla tych co oddali życie swoje za wolność Ojczyzny ziemskiej; żyje w Kościele i przez swoją naukę, sakrament Eucharystii daje pociechę płynącą z wiary, że wszyscy zmartwychwstaniemy, bo On pierwszy powstał z grobu.

24.12.2023 Życzenia dla czytelników strony «Kościoły i kaplice Ukrainy»

Oddajmy się wszyscy
w tę noc Narodzenia Bezbronnemu Dziecku,
bo w Jego słabości jest nasze zbawienie.
W Jego nagości królewskie odzienie,
a w chłodnej stajni naszych serc ogrzanie,
w łzach Dzieciątka święte radowanie.

(Roman Brandstaetter, polski pisarz)

Tradycją nas chrześcijan jest co roku w końcu grudnia składać sobie życzenia z okazji Narodzenia w Betlejem Boga w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa. Ostatni rok 2023 dla wszystkich narodów mieszkających na Ukrainie, to wielka próba cierpliwości, udręczenia, utraty najbliższych, którzy zginęli z rąk agresora naszego odwiecznego wroga. Ten mijający rok to też okazane serce wielu ludzi dobrej woli z całego świata, którzy przychodzą nam z pomocą humanitarną oraz materialną. Doceniajmy dobrą wolę tych narodów, które nam bezinteresownie pomagają okazując miłosierdzie ludzkie i chrześcijańskie. W ich postawie wyraża się w pełni Duch Bożego Narodzenia.

08.04.2023 Życzenia na Wielkanoc biskupa Mariana Buczka

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja.
Radujmy się i weselmy!

Wielkanoc to Noc wyjścia z grobu Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak, jak zapowiadali prorocy Starego Testamentu Bóg przyjął Ciało z Maryi Dziewicy. W ciele ludzkim żył na ziemi, cierpiał umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia. Zmartwychwstały Syn Boży zniszczył grzech i śmierć wieczną. Otworzył Bramy Nieba dla tych co chcą iść za życiem, mają w nienawiści wojnę oraz wszelkie nieporozumienia dzielące ludzi.

14.03.2023 Biskup Marian Buczek ma 70 LAT. Witamy!

Biskup Marian Buczek ma 70 LAT - 44 lata kapłaństwa i 21 lat biskupstwa.

24.12.2022 Życzenia Bożonarodzeniowe dla czytelników strony «Kościoły i kaplice Ukrainy»

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę

(J.1,14)

Dzień 24 lutego 2022 roku dla wielu mieszkańców Ukrainy oraz całego cywilizowanego świata pozostanie, jako początek napaści imperialnej Rosji na Ukrainę oraz prawa wolnych ludzi. Od wielu lat po rozpadzie Związku Radzieckiego przywódcy Rosji, tak jak to robił Carat oraz Komunizm a także obecna Federacja Rosyjska nie uznaje granic wolnej, niezależnej Ukrainy. Ukraina jako nowe Państwo w Europie liczy prawie 40 milionów mieszkańców oraz posługuje się swoim ukraińskim językiem. Przywódcy Rosji temu zaprzeczają a co gorsze Cerkiew Prawosławna w Rosji też głosi takie niechrześcijańskie i nieludzkie poglądy.

16.04.2022 Życzenia na Wielkanoc biskupa Mariana Buczka

'Chrystus Zmartwychwstał, jako pierwszy z umarłych.
Nasza Ojczyzna jest w Niebie. Alleluja'

Co roku obchodzimy radosny Dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Syna Bożego a naszego Odkupiciela. Dziękujemy Mu za pokonanie śmierci i otwarcie Królestwa Bożego, które jest w Niebie.

24.12.2021 Życzenia na Boże Narodzenie 2021 oraz Nowy Rok Pański 2022

Drodzy czytelnicy naszej strony rkc.in.ua. W każde Święta Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia dobrego zdrowia, dobrych wyników w pracy oraz godziwych zarobków. Życzymy pokoju w rodzinie, w społeczeństwie i Ojczyźnie. Ludzie związani z Bogiem i Kościołem przeżywają Święta Narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa w Betlejem. On przyniósł ludzkości nadzieję życia wiecznego po śmierci dla wierzących w Niego. Przyszedł, na ziemie w Rodzinie Maryji i Józefa, jak dziecko, któremu przyszło się narodzić w warunkach urągających człowiekowi. Jak poucza nas Pismo święte, że swoi Go nie przyjęli.