Kościoły i kaplice Ukrainy

УкраїнськаРусскийPolski
KATEDRY, KOŚCIOŁY, KAPLICEWYDARZENIA, DOKUMENTY, PUBLIKACJEŚWIĘCI, АRCYPASTERZE, PASTERZE
Wydarzenia, dokumenty i publikacje / 2010-2019 LATA / 2011 / Luty: 27
Film
«ХХ wiek
Karola Wojtyły»
03.02.2011 ChZ R Dzień życia konsekrowanego w Charkowie
03.02.2011 ChZ R Nowy rok wschodni w katedrze w Charkowie
03.02.2011 Lww A 2.2. Parafia, kościoły i kaplice na terenach obwodu Iwano-Frankiwskiego
01.02.2011 KwŻ Dzień życia konsekrowanego w Żytomierzu i Kijowie
01.02.2011 Lww Dzień życia konsekrowanego w archidiecezji Lwowskiej
01.02.2011 ChZ A Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was. Dzień życia konsekrowanego w Berdiańsku
01.02.2011 Lww A 2.1.6. Borysław (obwód Lwowski)
1 2 3

2.1.6. Borysław
(obwód Lwowski)

  01, Luty, 2011   Inna publikacja 01.02.2011 12:00

Borysław po raz pierwszy wspomniany jest w dokumentach z 19 marca 1387 roku. Dzięki szybkiemu wzrostowi wydobycia ropy naftowej w I połowie XIX wieku połączono go 20 maja 1930 roku z Tustanowicami (wieś otrzymała swoją nazwę od znanego od 1241 roku miasta Tustań) razem z przysiółkami Wolanka i Popiele, a także z Hubiczami, Mraźnicą i Banią Kotowską w jedną miejcowość, która 26 lipca 1933 roku uzyskała prawa miejskie. W ówczesnej Polsce było to trzecie, pod względem obszaru miasto po Warszawie i Łodzi. Dziś Borysław - jest miastem obwodowego pod­porządkowania. Rzymskokatolicy wspomnianych wsi początkowo należeli do parafii p.w. św. Bartłomieja w Drohobyczu.

W 1885 roku w przysiółku Tustanowic - Wolance, w której było więcej mieszkańców, niż w Tustanowicach, dzięki górnikom wydobywającym ropę naftową, zbudowano drewnianą kaplicę, która stała tu przynajmniej do I wojny światowej, a w roku 1890 ustanowiono tu filię drohobyckiej parafii. W roku 1902 w Wolance kosztem parafian i przemysłowców ropy naftowej zbudowano murowany kościół pod wezwaniem św. Barbary (architekt Stanisław Majerski), który 21.06.1903r. konsekrował biskup pomocniczy przemyski Karol Fiszer (święta Barbara chroni górników od nagłej śmierci oraz licznych wypadków w kopalniach). W 1907 roku, kiedy miejscowym duszpasterzem został ks. Wojciech Karaś, do kościoła, który kilka lat stał pusty, kupiono trzy ołtarze (św. Barbary, Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Różańcowej) oraz inne wyposażenie kościelne. Obraz św. Barbary dla głównego ołtarza namalował Antoni Popiel - autor pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. W roku 1913 ks. Karaś, który przepracował tu do swej śmierci w 1931 roku, opiekował się ponad 10.000 wiernych.

W 1920 roku w Wolance utworzono ekspozyturę, a 25.09.1928r. biskup Anatol Nowak założył tu parafię, zmieniwszy jej nazwę z Wolanki-Borysław na Borysław-Tustanowice (od 1932r. - Borysław) dekanatu drohobyckiego diecezji przemyskiej. Obejmowała ona około 15 wsi, miała 2 kościoły filialne w Hubicach i Mraźnicy, 4 kaplice (trzy w szkołach i jedna w sierocińcu św. Barbary). Od 1931 roku prawie 19 tysięcy wiernych, mieszkających też w Bani Kotowskiej, Horodyszczu, Mraźnicy i Popielach, obsługiwał proboszcz ks. Andrzej Osikowicz z dwoma wikarymi. Na początku lat 30-tych świątynię [1, 3] odnowiono.

Po aresztowaniu w styczniu 1943r. ks. Osikowicza (ratując życie Żydom, katechizował ich, a potem chrzcił; zmarł w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie 29.12.1943r.), parafią początkowo opiekował się ks. Stanisław Ziobro (również zginął tragicznie), a od 1 lipca 1943 roku - ks. Tadeusz Łącki, który w 1946r. razem z wiekszością parafian wyjechał do Polski, zabierając ze sobą część mienia kościelnego ze świątyni parafialnej i filialnych w Hubicach i Mraźnicy. Kościół zamknięto, w latach 1946-1963 wykorzystywany był jako cerkiew prawosławna, a potem w celach świeckich. W 1989r. znowu oddano go prawosławnym, a w 1990r. - grekokatolikom i dziś jest to cerkiew św. Anny [2]. Warto zaznaczyć, że miejscowi katolicy obrządku bizantyńskiego przygotowują materiały do beatyfikacji przez Kościół katolicki dawnego proboszcza tej świątyni ks. A. Osikowicza, 'Sprawiedliwego wśród Narodów świata'.

Wspólnota rzymskokatolicka w Borysławiu, którą opiekują się ojcowie redemptoryści z Truskawca korzystała z tymczasowej drewnianej kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy [10, 11], zbudowanej w latach 1995-1998 na miejscu dawnego polskiego cmentarza i poświęconej 7 czerwca 1998 roku przez metropolitę Mariana Jaworskiego. 14 maja 2005 roku kaplica ta całkowicie spłonęła, a nabożeństwa odprawiane są w wynajmowanym pomieszczeniu. W 2006r. rozpoczęto budowę murowanej świątyni według projektu architekta ze Lwowa Kowałenki. Dnia 29.10.2006r. biskup Marian Buczek poświęcił plac [12] pod rozpoczętą budowę nowej świątyni [13].

Od lat 20-tych XXw. dokładano starań, aby rozpocząć budowę filialnego kościoła według projektu architekta Jana Semkowicza w Mrażnicy na podarowanej przez rodzinę Lidenbaumów parceli, lecz ze względu na trudości finansowe i organizacyjne świątynię zbudowano dopiero w 1934 roku. W kwietniu tegoż roku została ona poświęcona pod wezwaniem Chrystusa Króla. Po nieudanych próbach sprowadzenia do Mraźnicy zakonników, którzy opiekowaliby się kościołem i tutejszymi wiernymi, zadanie to powierzono katechecie ks. Józefowi Mierzynie. Mraźnicką świątynię [4] zamknięto jeszcze w 1939r., a w 1991 roku zamieniono ją na cerkiew prawosławną świętej Pokrowy [5, 6], patriarchatu moskiewskiego, po czym została częściowo przebudowana.

Murowany filialny kościół w Hubiczach [9] według projektu [7, 8] architekta Wawrzyńca Dajczaka zaczęto budować w 1934r., a w 1936r. poświęcono p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po wojnie kościół zamknięto i umieszczono w nim magazyn soli, która go sukcesywnie niszczyła. Pod koniec lat 60-tych XXw. świątynię rozebrano.

Przed wojną w Borysławiu pracowały siostry służebniczki, które między innymi opiekowały się sierocińcem przy dawnej ulicy Hołówki (obecnie - Truskawiecka).

Biskup Buczek M., Sedelnyk I.,
ARCHIDIECEZJA LWOWSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO.
Parafie, kościoły oraz kaplicy
,
tom 1, część 1, wydanie drugie, Lwów, 2008

INNE WYDARZENIA LUB PUBLIKACJE Z TYMI SAMYMI Miejsce wydarzeń: Archidiecezja Lwowska / Lwowski obw.; Rubruki i podrubryki: 1. МАS-МЕDІА, WYDANIA / Książki / 'Parafii, kościoły i kaplice', 2. OBIEKTY KOŚCIELNE / Świątynie, 3. АRCYPASTERZE UKRAINY / Publikacje, wywiady; Źródła i autorzy: 1. Redakcja / Autorski materiał, 2. Biskupi Ukrainy / Osoby / Buczek M., bp, 3. Świeckie / Osoby / Sedelnyk I.; Charakter materiałów: PUBLIKACJE / Inne publikacje; Forma materiałów: 1. Teksty, 2. Zdjęcia
Lata i miesiące
Miejsce wydarzeń
Rubruki i podrubryki
Źródła i autorzy
Charakter materiałów
Forma materiałów
Kościoły i kaplice Ukrainy
Biskup Marian Buczek (Charków - Lwów)  &  Igor Sedelnyk (Lwów)
© 2014 - 2019.08 (1 353 653)